استانداردهای پمپ های صنعتی: ISO 5199 و ANSI B73.1 استانداردها بخش بسیار مهمی از فعالیت‌های صنعتی و تجاری هستند. با تعیین محصولات سازگار با استانداردها، می توان به خریداران اطمینان داد که اقلامی که به دست می آورند از عملکرد و شرایطِ ایمنی مهمی برخوردار خواهند بود، حتی اگر از شرکت‌هایی باشند که خریداران قبلاً […]